Nowa Baśń****, Piłsudskiego 40, Nysa      505 952 551      nowa.basn@gmail.com

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
"Inwestujemy w Twoją przyszłość"